Przydomowe instalacje gazowe

Przydomowa instalacja gazowa to idealne rozwiązanie problemów z przyłączem do sieci gazowej. Ograniczenia natury infrastrukturalnej mogą znacznie podwyższyć koszt inwestycji, a nawet całkowicie uniemożliwić budowę instalacji. Odpowiednio dobrany przydomowy zbiornik na gaz w zupełności wystarczy do pokrycia zapotrzebowania gospodarstwa domowego na gaz nawet podczas intensywnego sezonu grzewczego. Gaz z przydomowej instalacji możemy wykorzystywać do ogrzewania domu, wody, a także do gotowania czy zasilania kominków gazowych. Jest to paliwo ekologiczne, które osiąga większą wydajność w porównaniu z paliwami stałymi. Tankowanie przydomowego zbiornika na gaz przebiega szybko, sprawnie i trwa ok. 30 minut.

Przydomowe zbiorniki na gaz podziemne i naziemne

Naziemny przydomowy zbiornik na gaz to rozwiązanie tańsze w montażu jak i w trakcie eksploatacji. Z drugiej strony tego typu instalacja posiada mniejsze walory estetyczne. Przydomowe zbiorniki na gaz naziemne możemy częściowo ukryć, wykorzystując naturalne elementy zieleni, ale nigdy nie ukryjemy jej całkowicie. Z kolei przydomowa instalacja gazowa podziemna wymaga większych nakładów finansowych, ale nie musimy się obawiać, że zbiornik będzie wyglądał niekorzystnie. Należy jednak mieć na uwadzę, że przydomowy zbiornik na gaz podziemny musimy odkopać przynajmniej raz na 10 lat z uwagi na konieczność przeprowadzenia obowiązkowego przeglądu.

Przydomowa instalacja gazowa firmy SA-ART

SA-ART oferuje kompleksowe wykonanie przydomowej instalacji gazowej od etapu projektowania, poprzez montaż, aż po odbiór inwestycji. Zakres usługi obejmuje:

  • - doradztwo przy wyborze przydomowego zbiornika na gaz
  • - przygotowanie dokumentacji oraz projektu
  • - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  • - dostarczenie oraz montaż przydomowej instalacji gazowej
  • - uruchomienie instalacji
  • - odebranie inwestycji w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz w Urzędzie Dozoru Technicznego

Decydując się na montaż przydomowego zbiornika na gaz przez firmę SA-ART otrzymują Państwo gwarancję bezpieczeństwa oraz najwyższą jakość usługi.