Projektowanie instalacji na gaz płynny

Jednym z naszych głównych źródeł działalności jest wykonywanie projektów budowlanych w bardzo szerokim i zróżnicowanym zakresie.


Wykonujemy opracowania projektowe dla:
::  instalacji zbiornikowych gazu płynnego
::  przyłączy gazu ziemnego
::  przyłączy wodociągowych
::  przyłączy kanalizacyjnych
::  przyłączy elektroenergetycznych
::  wewnętrznych instalacji gazu.

Nie ograniczamy się jednak do przekazania kompletnego opracowania projektowego inwestorowi. Pomagamy również w dostarczeniu odpowiednio wypełnionych wniosków i oświadczeń do Urzędów.

Proponujemy również kompleksową obsługę inwestycji w zakresie projektowania i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowlane tzn.:
::  załatwiamy komplet map do celów projektowych
::  wykonujemy kompletny projekt budowlany branżowy
::  występujemy do Urzędu w imieniu inwestora na podstawie pełnomocnictwa
::  odbieramy wszelkie decyzje i przekazujemy inwestorowi.
 

Jeżli nie chcesz się zmagać z Urzędami – pozostaw sprawę nam!